Τα Νέα του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ»

Έργα (γλυπτά) του Θεόδωρου Παπαγιάννη

κατά τη διάρκεια της Καραντίνας 04-2020